Chovné podmínky napříč Evropou

Podmínky pro splnění chovnosti v ČR jsou dobře známé, jak se ale věci mají za našimi hranicemi? Plánujete si dovést štěně ze zahraničí, případně nakrýt zahraničním psem? Jaké minimální podmínky pro přístup jedince do chovu musel splnit? V tomto článku naleznete chovné podmínky celkem 18 klubů z 15 zemí Evropy.

 V některých zemích panuje, stejně jako u nás, více chovatelských klubů (případně dělené podle jednotlivých plemen), proto je vždy uveden odkaz na zdroj - konkrétní organizaci. Podmínky jsou ve většině případů děleny do kategorií Výstavy, Zkoušky a Zdraví, případně další doplňkové podmínky.

Předmluva k internetovému vydání:

Článek vznikal na podzim roku 2011 a proto odráží stav chovných podmínek v té době. Chovné podmínky v některých zemích se mohly nepatrně změnit, hlavně co se týče zdravotních podmínek ve smyslu zpřísňování či uvádění v platnost nových testování. To je trend, který je patrný v celé Evropě. Článek měl sloužit jako důležitý vědomostní základ při rozhodování o budoucnosti chovných podmínek v našem klubu, proto obsahuje i "původní" chovné podmínky (podmínky platné před rokem 2010).

Česká republika

Moravskoslezský klub anglických ohařů

Původní:

 • Výstavy: Výstavní ocenění nejméně VD
 • Zkoušky: Limitní známky z disciplín: hledání 3, vystavování 4, vrozená chuť k práci 4, postupování 3, nos 4, poslušnost 3, klid po výstřelu 3 nebo soutěže typu FT minimálně 6 bodů.
  • Pointři psi – PZ – I. cena + FT / VZ (v jakékoli ceně)
  • Pointři feny – PZ – II. cena
  • Setři psi – PZ – I. cena + další zkouška (FT, SZVP, LZ, VZ)
  • Setři feny – PZ – II. cena
 • Zdraví: Rentgen DKK, stupeň maximálně 2/2 (FCI C).
 • Dále minimální výška feny 58 cm, psi 62 cm, chrup úplný, skus nůžkový (klešťový), barva oka dle standardu.

Výjimka platná do VČS 2012:

 • Výstavy: Výstavní ocenění nejméně VD
 • Zkoušky: Limitní známky z disciplín: hledání 3, vystavování 4, vrozená chuť k práci 4, postupování 3, nos 4, poslušnost 2, klid po výstřelu 3, nebo soutěže typu FT - minimálně 6 bodů.
 • Zdraví: Rentgen DKK, stupeň maximálně 2/2 (FCI C).
 • Dále minimální výška feny 58 cm, psi 62 cm, chrup úplný, skus nůžkový (klešťový), barva oka dle standardu.

Zdroj: www.mskao.cz; 2011

V současné době (2014) vstoupila výjimka v trvalou platnost.

Český pointer a setter klub

 • Chovné podmínky jsou shodné s výjimkou MSKAO platnou do VČS 2012.

Zdroj: www.pointer-setter.cz; 2011

Slovensko

Slovenský klub pointrov a setrov

 • Výstavy: Známka z výstavy velmi dobrý nebo výborný.
 • Zkoušky: JSS II. cena (podzimní zkoušky) nebo FT nebo Klubové zkoušky vloh.
 • Zdraví: Plnochrupý, rentgen DKK 0/0 (FCI A).

Zdroj: www.prepotesenie.sk; 2011

Polsko

Związek Kynologiczny w Polsce

 • Výstavy: Tři známky od dvou různých rozhodčích - hodnocení minimálně výborná u psů, minimálně velmi dobrá u fen. Jedna z těchto známek musí být získána na klubové nebo mezinárodní výstavě.
 • Zkoušky: Zkoušky vrozených vlastností, III. cena (testuje se práce v poli, reakce na střelbu, ochota do vody) nebo absolvovat FT.
 • Zdraví: Rentgen DKK 2/2 (FCI C).

Zdroj: www.zkwp.pl; 2011

Rakousko

Österreichischer Setter Club

 • Výstavy: Známka hodnocení výborná nebo velmi dobrá na národní nebo mezinárodní výstavě.
 • Zkoušky: Jedinec musí absolvovat tzv. „Wesentest" – test povahy (nemá nic společného s loveckým využitím psa)
 • Zdraví: Rentgen DKK 1/1 (FCI B); u irských a irských červenobílých setrů se testuje CLAD – oba rodiče musí mít výsledek „čistý" (clear), maximálně přípustné je jeden z rodičů „přenašeč" (carrier); u všech plemen se testuje PRA rcd1 i PRA rcd4 – jedinci s hodnocením „přenašeč" (carrier) a „postižený" (affected) mohou krýt pouze s jedinci s výsledkem „čistý" (clear). Všechna štěňata anglických setrů musí být testována na BAER.

Zdroj: www.setter.at; 2011

Österreichischer Klub für englische Vorstehhunde

Zde se rozděluje chov na dvě větve, tzv. „normální chov", kde je k uchovnění nutná pouze výstava (viz níže) a „kvalitní chov", na který se vztahují všechny podmínky.

 • Výstavy: Známka hodnocení výborná nebo velmi dobrá, obdržená na národní, mezinárodní nebo klubové výstavě.
 • Zkoušky: FT v hodnocení velmi dobře nebo výborně, nebo Mistrovství pro anglické stavěcí psy dle FCI (výborně nebo velmi dobře) nebo Zkouška plné lovecké upotřebitelnosti – nejhůře v II. ceně se ziskem minimálně 75% bodů.
 • Zdraví: Rentgen DKK maximálně 2/2 (FCI C), pokud má jeden z rodičů DKK 2/x, musí mít protějšek nejhůře DKK 1/1.

Zdroj: www.setter-pointer.at; 2011

Německo

Irish setter club Deutscheland (platí pouze pro irské setry)

Zde se rozlišují dvě chovné linie (výstavní a lovecká) a pro každou platí různá pravidla.

Linie výstavních psů:

 • Výstavy: Dvě známky hodnocení výborná nebo velmi dobrá. Má-li jedinec pouze hodnocení velmi dobrá, musí mít jeho partner hodnocení výborná.
 • Zkoušky: Test povahy, zahrnuje test reakce na střelbu (není loveckou zkouškou!).
 • Zdraví: Rentgen DKK max. 1/1 a vyšetření na CLAD s výsledkem „čistý" (clear). Je nutné také vyšetření PRA RCD4, jeden z dvojice partnerů musí mít výsledek „čistý" (clear).
 • Dále musí jedinec absolvovat „bonitaci" – posouzení standardu dvěma rozhodčími zároveň.

Linie pracovních psů:

 • Výstavy: Dvě známky hodnocení alespoň velmi dobrá.
 • Zkoušky: Dva absolvované Field Trialy.
 • Zdraví: Rentgen DKK max. 1/1 a vyšetření na CLAD s výsledkem „čistý" (clear). Je nutné také vyšetření PRA RCD4, jeden z dvojice partnerů musí mít výsledek „čistý" (clear).
 • Dále musí jedinec absolvovat „bonitaci" – posouzení standardu dvěma rozhodčími zároveň.

Zdroj: www.irish-setter-club.de; 2011

Verein für Pointer und Setter

 • Výstavy: Známka hodnocení výborná nebo velmi dobrá.
 • Zkoušky: Pracovní zkouška s hodnocením „dobrý" pro disciplíny nos, hledání, vystavování. Součástí je test reakce na střelbu. Nebo absolvovat FCI Field Trial s hodnocením minimálně velmi dobrý.
 • Zdraví: Rentgen DKK maximálně 1/1 (FCI B); u irských a irských červenobílých setrů se vyžaduje test na CLAD (pokud štěně nepochází od rodičů, kde mají oba výsledek „čistí" (clear) – štěně má automaticky výsledek „čistý")
 • Dále musí jedinec absolvovat „bonitaci" – test, kde je jedinec podroben detailní kontrole komise složené ze tří rozhodčích. Při těchto testech se pořídí fotodokumentace a detailní popis anatomických vlastností jedince.

Zdroj: www.pointer-und-setter.de; 2011

Švýcarsko

Setter & Pointer Club Suisse

 • Zdraví: Rentgen DKK 2/2 (FCI C), pokud má jeden z rodičů DKK 2/x, musí mít protějšek nejhůře DKK 1/1.Pro irské setry a irské červenobílé setry je nutné vyšetření CLAD.
 • Dále musí jedinec absolvovat „bonitaci" – test, kde je jedinec podroben detailní anatomické kontrole. Při této příležitosti se testuje reakce na střelbu (dva výstřely).

Zdroj: www.setter-pointer.ch; 2011

Maďarsko

Szetter Klub

 • Výstavy: V potaz jsou brány pouze výsledky získané na výstavách, kde se uděluje titul CAC. Pro psy jsou nutné dvě známky hodnocení výborná, pro feny dvě známky hodnocení velmi dobrá.
 • Pracovní zkoušky se pouze doporučují.

Zdroj: www.setters.hu; 2011

Itálie

Ente Nazionale della Cinofilia Italiana

 • V Itálii není chov nijak omezen – nejsou stanoveny žádné podmínky.

Zdroj: www.enci.it; 2011

Slovinsko

Družstvo ljubiteljev ptičarjev

 • Výstavy: Známka výborná nebo velmi dobrá ze speciální výstavy pro mladé psy (na této výstavě je pes podroben velmi detailní prohlídce). Národní nebo mezinárodní výstavy nejsou brány v potaz.
 • Zkoušky: Základní lovecká zkouška (kontroluje se nos, hledání, kontakt s vůdcem, reakce na střelbu a vystavení).
 • Zdraví: Rentgen DKK 1/1 (FCI B); vyšetření na CLAD pro irské setry a irské červenobílé setry; BAER vyšetření pro anglické setry, PRA RCD4 pro irské setry a gordonsetry. Jedinci mohou chybět maximálně tři zuby, alespoň jeden z rodičů musí být plnochrupý. Velmi se doporučuje rentgen na DLK pro všechna plemena a vyšetření PRA RCD1 pro irské setry.
 • U anglických setrů je povoleno snížení dolní výšky o dva centimetry.
 • Dále musí jedinec absolvovat „bonitaci" (speciální chovnou výstavu), kde je pes posouzen komisí složenou ze tří rozhodčích, součástí je i zkouška charakteru.

Zdroj: www.pticarji.si; 2011

Francie

La Société Centrale Canine

 • Ve Francii nejsou pro chovatele prakticky žádné omezující podmínky, nejsou zde testy zdraví, povahy ani pracovní zkoušky. Jedinec musí absolvovat „bonitaci" (potvrzovací test), kde je porovnávám se standardem.

Zdroj: www.scc.asso.fr; 2011

Litva

Lietuvos kinologu draugija

 • Výstavy: Dvě známky hodnocení výborná nebo velmi dobrá pro feny, dvě známky hodnocení výborná pro psy.
 • Zkoušky: Test povahy.
 • Zdraví: Rentgen DKK 2/2 (FCI C).

Zdroj: www.kinologija.lt; 2011

Finsko

Suomen Kennelliitto

Zde je nutné pouze vyšetření kyčlí (rentgen DKK) a zároveň platí podmínka pro maximální počet štěňat po psu na území Finska.

 • Anglický setr, Gordonsetr: Rentgen kyčlí 2/2 (FCI C), maximální počet 25 štěňat.
 • Irský setr, Irský červenobílý setr: Rentgen kyčlí 1/1 (FCI B), maximální počet 40 štěňat.
 • Pointer: Rentgen kyčlí 1/1 (FCI B), maximální počet 30 štěňat.

Zdroj: www.kennelliitto.fi; 2011

Švédsko

Svenska Kennelklubben

 • Zdraví: Rentgen DKK se stupněm maximálně 1/1 (FCI B); pro irské setry a irské červenobílé setry vyšetření CLAD (výsledek free – bez postižení).
 • Žádné jiné podmínky nejsou stanovené – pouze je poukázáno na to, že jedinci, kteří jsou použiti do chovu musí být zdraví a s dobrým temperamentem. Pokud oba jedinci, na kterých je odchováván vrh nemají absolvované žádné výstavy ani zkoušky, platí se vyšší cena za registraci štěňat.

Zdroj: www.skk.se; 2011

Irsko

The Irish red setter club (platí pro irské setry)

 • Zdraví: Jedinci musí mít vyšetření CLAD a PRA RCD4 s výsledkem „čistí" (clear)
 • Výšky: Feny: 55 – 62 cm. Psi: 58 – 67 cm. Do roku 2013 nebudou hodnoty mimo doporučenou výšku penalizovány.

Zdroj: www.irishredsetterclub.com; 2011

Velká Británie

Kennel Club

 • Pro chov pod KC nejsou stanovené žádné minimální podmínky pro psy a feny. Všechny zdravotní vyšetření jsou pouze otázkou chovatelské zodpovědnosti. Kennel club pouze doporučuje provést všechna příslušná zdravotní vyšetření. Jedinou podmínkou je DNA profil Vašeho psa jako ověření identity.

Zdroj: www.thekennelclub.org.uk; 2011

Malé shrnutí na závěr? Je zřejmé, že pokud se někde vyžadují pracovní zkoušky pro uchovnění, vždy jsou zaměřeny pouze na vrozené vlastnosti anglických ohařů. Naše stávající chovné podmínky (původní, bez výjimky do VČS 2012) jsou ojedinělé široko daleko. Spíše než na pracovní zkoušky se klade důraz na zdravotní vyšetření. Rentgen na dysplazii kyčelních kloubů je již zakotven prakticky ve všech koutech Evropy, možná by stálo za úvahu zaměřit se na problematiku PRA, CLAD a BAER, vždyť zdraví našich miláčků je vždy to nejcennější a zdravé odchovy jsou nejvýraznější devízou chovatele.

Závěrem bych rád poděkoval za spolupráci Lucii Studýnkové, Haně Bočkové, Kristíně Pjatekové a další velké spoustě lidí z výše zmíněných klubů.

Veškeré zveřejněné údaje jsou převzaté od členů konkrétních zmíněných klubů. 

článek uveřejněn v Klubovém zpravodaji MSKAO 2/2011