PINKY PEPPER SHADOW DOG

Irský červenobílý setr
Chovný pes

Číslo zápisu: ČLP/RWS/261/13; import: PRK.VII-13430
Narozen: 29.4.2012
Chovatel: Judyta + Beata + Robert Gnypovi
Import Polsko

Otec: C.I.E. CHEXCLUSIVE'S GYPSYBOY
Matka:CHDREAMS COME TRUE SHADOW DOG

ZDRAVÍ
Dysplazie kyčelních kloubů (DKK) a loketních kloubů (DLK)

DKK C/C (2/2)

DLK A/A (0/0)

Rentgen na dysplazie obou párů končetin jsme nechali dělat až v 1,5 roku věku, tudíž mnohem později než je nejnižší dovolený věk pro hodnocení, zároveň v době rentgenu již měl Koudy za sebou výraznou zátěž, kdy jsme ho v pohybu nešetřili a také po prodělaných pracovních zkouškách. To vše nám dává jistotu reálného a nezkresleného výsledku a šanci, že dosažené hodnocení se již nezhorší vlivem věku.

I přes poněkud horší výsledek jsme se rozhodli našeho Koudyho zařadit do chovu. Až na pár výjimek má pět generací předků má "kyčle" čisté, s hodnocením A (0), zároveň všichni již hodnocení sourozenci mají DKK taktéž s hodnocením A (0) a tato krevní linie netrpí zvýšeným výskytem vyššího stupně dysplazie. 

Co je do DKK

DKK je dědičně podmíněný chybný vývoj kyčelních kloubů. Jedná se tedy o vývojové, nikoli vrozené, onemocnění s polygenní dědičností. Na jeho vzniku se podílí kromě dědičnosti, která je daná genetickou informací, i faktory vnějšího prostředí. Pro vznik onemocnění je typická laxita kyčelních kloubů. Kyčelní kloub tvoří hlavice stehenní kosti a  jamka – tzv. acetabulum. Hlavice je v jamce držena díky vazu – lig. teres, kterým jsou obě struktury spojeny a také díky kloubnímu pouzdru. Utváření kloubu se může u jednotlivých plemen morfologicky lišit.

CLAD (canine leukocyte adhesion deficiency)

CLAD ČISTÝ / FREE / NEGATIVNÍ

Díky vhodnému výběru chovného páru bylo toto geneticky přenášené onemocnění eliminováno. Znamená to, že potomci Koudyho nikdy nemůžou být postiženi touto chorobou.

Co je to CLAD

Klinicky se CLAD projevuje opakovaně se vracejícími infekcemi, sníženou imunitní reakcí organismu. Postižená štěňata od narození trpí různými infekcemi, později se objevují záněty kostí, zvíře se špatně pohybuje, až nakonec není schopné se postavit. Jedinci postižení CLAD obvykle umírají velmi brzy. Na základě tohoto vyšetření je možné sestavit vhodný chovný plán tak, aby byla vyloučena možnost vzniku onemocnění.

Progresivní retinální atrofie - rcd1 (PRA rcd1)

Je to dědičné onemocnění zraku s velice časným nástupem. Degenerace fotoreceptorů začíná asi dva týdny po narození a v jednom až dvou letech jsou postižení jedinci úplně slepí. PRA rcd1 je neléčitelné, lze mu však účinně předcházet. Tato specifická forma postihuje plemeno irský setr.

 Progresivní retinální atrofie- rcd4 (PRA rcd4)

Je charakterizována degenerací fotoreceptorových buněk sítnice, což vede k postupné ztrátě zraku a nakonec úplné slepotě. Onemocnění PRA ovlivňuje více než 100 psích plemen, a je známo, že mezi plemeny je geneticky heterogenní. Věk v době nástupu klinických projevů je typicky kolem 10. roku života. Je popsán postupný nástup choroby, kdy je postižený pes zpočátku postižen šeroslepostí a postupně dochází k úplné ztrátě zraku. Mutace rcd4 byla popsána a postihuje především populaci gordonsetrů.

Von Wildebrandova choroba (vWD)

Von Willebrandova choroba (vWD) je způsobena nedostatkem plazmatického von Willebrand factoru (vWF). VWF je krevní glykoprotein (nikoli enzym), který hraje roli v krevním srážení. Jeho primární funkcí je vázat se na ostatní proteiny (např. stabilizuje Faktor VIII) a usnadňovat agregaci a adhezi trombocytů v místě poranění. Deficit nebo porucha funkce vWF způsobuje krvácivé stavy, které jsou nejvíce patrné ve tkáních, kde krev protéká tenkými cévami. VWD se projevuje jako sklon ke krvácení z kůže a sliznic. Nemoc může být dědičná nebo získaná.

texty převzaty z genetické laboratoře Genomia, www.genomia.cz; a z webu Veterinární komory, www.vetkom.cz